Šī interneta vietne – kambar.is ir SIA “Kambaris” īpašums.

SIA “Kambaris” pieder autortiesības uz visiem šajā mājas lapā publicētajiem materiāliem, ja vien nav norādīta cita atsauce.