1. Personas datu apstrāde

SIA “Kambaris” apņemas uzglabāt tikai tādus personas datus, kas nepieciešami komercdarbības veikšanai, kā arī apņemas veikt visus nepieciešamos procesus, lai nodrošinātu personas datu pareizību un aizsardzību pret nesankcionētu trešo pušu piekļūšanu.

2. Sīkdatnes

Mājas lapā kambar.is tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli faili, kas tiek tiek lejupielādēti apmeklētāja datorā ikreiz, kad tiek apmeklēta mājas lapa. Tās palīdz atpazīt lietotāju un izvēlētos uzstādījumus, lai veicinātu lietotāja pieredzi. Uzkrātās sīkdatnes nesatur nekāda veida privāto informāciju par apmeklētāju.

3. Trešās puses

SIA “Kambaris” nenodos personas datus trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kur tas nepieciešams komercdarbības veikšanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās puses ievēros personas datu konfidencialitāti un nodrošinās piemērotu datu aizsardzību. Šādas trešās puses ir piegādātāji, apakšuzņēmēji, stratēģiskie partneri un citi, kas palīdz SIA “Kambaris” un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai veiktu sadarbību.

4. Saites uz citām vietnēm

Šī privātuma politika attiecas tikai uz kambar.is tīmekļa vietni. Mūsu mājas lapā ir arī saites uz citām interneta vietnēm. Pirms ievadāt informāciju citās tīmekļa vietnēs, lūdzu iepazīstieties ar šo vietņu privātuma politiku. SIA “Kambaris” neatbild par citās vietnēs ievadīto personīgo informāciju.

5. Izmaiņas privātuma politikā

Jebkuras izmaiņas privātuma politikā tiks publicētas šajā lapā un tās aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas.